DBI Retningslinje 027, 2 udgave

Brandventilationsanlægrtl 027 2

Projektering, installation og vedligeholdelse


Denne Retningslinje er trådt i kraft i augst 2015. Den erstatter 1. udgave fra november 2012.


Du kan købe Retningslinje 027, 2 udgave hos DBI her.

 

 

 

 

 

 


DBI Retningslinje 024, 3. udgave

rtl 024 3Varslingsanlæg

Projektering, installation og vedligeholdelse

 

3. udgave er gældende fra august 2015 og omhandler mindstekrav, som skal sikre passende teknisk kvalitet af udførelsen.

Det er primært kravene til antal og placering af varslingstryk, som er blevet ændret med henblik på at kunne stemme overens med kravene til brandalarmtryk (DBI Retningslinje 001 og 002)


Du kan købe Retningslinje 024, 3 udgave hos DBI her.

 


Nødbelysning på faste arbejdssteder

Arbejdstilsynets AT-vejledning A.1.10:

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder.

(Link til Arbejdstilsynets hjemmeside)

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder.

(PDF-format)

 


 

 

DBI Retningslinje 007


Orienteringsplaner for brandsikringsan
læg - DBI Retningslinje 007

retningslinje 007 2635 178x253px


Den nye DBI Retningslinje 007 er en erstatning for DBI Forskrift 232 om Orienteringsplaner for Automatiske Brandarlarmanlæg (ABA).

Den nye Retningslinje 007 dækker udover ABA-anlæg også sprinkleranlæg (AVS), Varslingsanlæg (AVA) og Rumslukningsanlæg (ARS). Den indeholder også nye tegninger og eksempler på orienteringsplaner for de pågældende anlægstyper.

 

Du kan købe retningslinje 007 hos DBI her.

 

 

 

 


 

DBI vejledning 34

Sikkerhedsbelysning - Brandteknisk vejledning 34

34 sikkerhedsbelysning 1947 190x270px

Den reviderede Brandtekniske vejledning 34 - Sikkerhedsbelysning (april 2013) er klar hos DBI. Vejledningen omhandler alle de bygningskategorier, hvor der i bygge- og beredskabslovgivningen er krav om etablering af sikkerhedsbelysning.

 

Vejledningen er delt i tre hovedafsnit, så det er nemt at orientere sig for hhv. projekterende, udførende samt arbejder med drift- og vedligeholdelsesopgaver.

 

I vejledningen præsenteres en række forslag til udførelse af sikkerhedsbelysning. Nyt i Vejledning 34 er  fx ensretning af terminologier og forskellige standarder vedr. såvel produkter som skiltning, udførelse af korrekt sikkerheds- og nødbelysningsanlæg og meget mere.

 

Få inspiration og rådgivning til projektering og udførelse af sikkerhedsbelysningsanlæg hos vores konsulenter. Ring 63 41 77 86.

Du kan købe vejledning 34 hos DBI her.