DBI Retningslinje 024, 3. udgave

rtl 024 3Varslingsanlæg

Projektering, installation og vedligeholdelse

 

3. udgave er gældende fra august 2015 og omhandler mindstekrav, som skal sikre passende teknisk kvalitet af udførelsen.

Det er primært kravene til antal og placering af varslingstryk, som er blevet ændret med henblik på at kunne stemme overens med kravene til brandalarmtryk (DBI Retningslinje 001 og 002)


Du kan købe Retningslinje 024, 3 udgave hos DBI her.