BPLS - Presse

BPLS logo lille280px

 

 

 

Anvendelse af kontakt- / armaturskinner / belysningsskinnesystemer i centralt forsynede sikkerhedsbelysningssystemer

 

Der har i en periode hersket tvivl om, hvorvidt skinnesystemer må anvendes til fremføring af spænding til armaturer for sikkerhedsbelysning fra et centralanlæg.

På et møde den 10.12.2014 mellem brancheforeningen BPLS (Brancheforeningen af Producenter og Leverandører af Sikkerhedsbelysning) - og ledende medarbejdere samt fagspecialister fra Sikkerhedsstyrelsen - blev det præciseret og fastslået, at Sikkerhedsstyrelsen ikke har godkendt disse systemer og at Sikkerhedsstyrelsen ej heller vil eller kan godkende sådanne systemer til brug for fremføring af spænding fra centrale sikkerhedsbelysningsanlæg til armaturer for sikkerhedsbelysning.

Det blev også præciseret, at standarden DS/EN 60598-2-22 for et sikkerhedsbelysnings-armatur ikke vil kunne anvendes alene i forbindelse med en evt. vurdering af lovligheden / egnetheden af et armaturskinnesystem til dette formål.

Det blev fastslået af Direktør Lizzi Krarup Jakobsen fra Sikkerhedsstyrelsen, at Sikkerhedsstyrelsen ikke har ændret praksis og at lovgivningen i forbindelse med centralt forsynede løsninger til sikkerhedsbelysning er uændrede. Det vil sige at

     • Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 805 stadig skal følges.

     • Sikkerhedsstyrelsens skrivelse af september 2009 stadig er gældende
       http://www.sik.dk/Global/Publikationer/Artikler/Artikler-fra-Electra/2000/Regler-for-noedbelysning- September-2000


     • Sikkerhedsstyrelsen har været med i udarbejdelsen af DBI vejledning 34.

Dette betyder, at kontaktskinner og andre belysningsskinnesystemer, skal opfylde de samme brandkrav, som der stilles til funktionssikre kabler, IEC 60331, og at dette skal kunne dokumenteres ved en test udført af et godkendt prøvningsinstitut.


Derved opretholdes de nuværende krav til personsikkerhed og evakueringsmuligheder i de bygninger hvor bygnings- og brandmyndighederne kræver dette.

December 2014

 

Brancheforeningen BPLS er stiftet i 2002 og har til formål at optimere sikkerheden i danske byggerier og fremme dialogen med offentlige myndigheder omkring lovgivning. Medlemmer af brancheforeningen er virksomheder, som har sikkerhedsbelysning som hovedprodukt. Medlemmer af BPLS er UniPoint A/S (formandskab), SafeLight A/S, ExitZone ApS og SafeExit A/S

 

BPLS - Brancheforeningen for Producenter og Leverandører af Sikkerhedsbelysning

Industriparken 19, Lind, 7400 Herning